NVOC tennis

NVOC tennis

Sportieve mede- en toekomstige leden,

Ik ben dan misschien geen goede, maar wel een enthousiaste tennister. Waar doe ik dat? Bij Solpark…

Elke dinsdag en vrijdagochtend ga ik naar de tennisbaan om te proberen elke bal behoorlijk terug te slaan… wat natuurlijk niet altijd lukt maar met af en toe wat tennisles erbij kom ik toch al een eind(je).

Wij, de tennisclub van de NVOC, zijn vooral een gezellige vriendenkring geworden. Alle ´Outs´ worden niet altijd even vriendelijk of enthousiast aanvaard, maar naderhand nemen we samen een drankje om gezellig wat bij te kletsen en soms wordt daar door sommigen een lunch aan vast geplakt… voor elk wat wils dus.

Elk NVOC-lid kan zich bij ons inschrijven. Je moet natuurlijk wel kunnen tennissen! Maakt niet uit of het even of lang geleden is, het is net als fietsen, je verleert het niet.

Nu, tijdens het zomerreces spelen we dinsdag en vrijdag van 9 tot 11 uur en vanaf oktober weer van 10 tot 12 uur.

Er wordt per 30 minuten ingedeeld, dus speel je 1-2-3 of 4x volgens behoefte en/of kunnen.

Hopelijk heeft iedereen nu een inzicht hoe het te werk gaat en hopen we vele nieuwe, enthousiaste spelers te mogen begroeten. Heb je tóch nog vragen, aarzel niet ze te stellen. We staan ter jullie beschikking.

Myriam

 

NVOC Tennis
NVOC Tennis

Als je eenmaal lid bent van de NVOC en je hebt in het verleden wel eens getennist, dan ben je nu weer hartelijk welkom op de tennisclub van de NVOC. Lijkt het je leuk, kom dan gewoon eens kijken op SOLPARK, het tennispark waar wij dinsdag- en vrijdagmorgen tennissen van 10 tot 12.00 uur. buiten de zomertijd.

Voor de kosten zie onderstaande berekening:

Het gunstigste voor de meesten van onze tennisclub.

Elk NVOC-lid kan zich bij Solpark voor een groepslidmaatschap bij TCH (tenis club holandeses) inschrijven.

 • Wil je vaak spelen, dan kun je lid worden en een kaart kopen voor 100 euro.  Daarvoor kun je 150 uur spelen. Je kunt er ook  als koppel gebruik van maken.
 • Speel je minder vaak, koop dan een kaart van 60 euro, daarvoor kun je 75 uur spelen.
 • Daar bovenop komt 2,50 euro per uur voor de baan
 • Wil je geen lid worden van het tennispark, dan kun je toch spelen. De kosten zijn dan 10 euro
 • Leden krijgen 10% korting op de cncumpties, toch leuk meegenomen.

Dezelfde rekensom kan je dus met 75 speeluren voor 60 euro ook maken…en bij lidmaatschap krijg je 10 % op je consumpties.

Wanneer men géén lidmaatschap van Solpark heeft, kan men rechtstreeks contant betalen minimaal a 10,00 euro.

Wij blijven als vereniging de spelers indelen. Het overzicht van de indeling leveren wij in bij de balie, waar u na afloop zelf kunt afrekenen.


Na de tennis zitten wij vaak nog even gezellig samen onder het genot van een drankje en dikwijls roept er dan iemand, wie gaat er mee uit eten en dat resulteert in een groepje gezellige mensen die met elkaar het tennis afsluiten met een voor een ieder betaalbaar etentje.

Tevens proberen wij wat andere verzetjes in te bouwen, zoals een picknick, etc.

Heb je interesse, kom gezellig langs!

 

Wil je meer weten ?

Namens het bestuur Koos, Simon en Roberto

Neem dan contact op met Robert Lem: +34 629 165 229.

Dit reglement is gebaseerd op de, sinds de oprichting van de NVOC, gevoerde praktijk en dient als aanvulling op de statuten van de NVOC voor de tennisafdeling, nader te noemen “ Tennisclub de Lage Landen.”

Na goedkeuring van de algemene ledenvergadering is het oorspronkelijke reglement aangepast op 09-02-1999, 08-05-2003, 20-05-2009 en op 23-05-2019.

HOOFDSTUK 1: LIDMAATSCHAP, SPEELSEIZOEN, LOCATIE EN SPEELTIJD

 1. Om lid te kunnen worden van de tennisclub, moet men tevens lid zijn van de NVOC .
 2. Leden zijn diegenen, die staan geregistreerd bij het bestuur van de tennisclub. Mensen die zich aanmelden om lid te worden, spelen eerst 3x als aspirantlid mee. Na overleg met de indeler, oordeelt het bestuur over de toelating als lid. Criteria daarvoor zijn: ledental, gemiddelde opkomst, het aantal beschikbare banen, het speelniveau en de vraag of de persoon in de club past.

  Een lidmaatschap eindigt op verzoek van een lid of om reden ter beoordeling van het bestuur.

 3. Het speelseizoen loopt van 1 mei tot en met 30 april.
 4. Er wordt gespeeld op tennispark Solpark, op dinsdag- en vrijdagochtend van 10 tot 12 uur.
 5. In de periode van 1 juni tot 1 oktober wordt gespeeld van 9 tot 11u.
 6. De leden spelen voor eigen verantwoording. Het bestuur, noch het Solpark, aanvaarden enige aansprakelijkheid.

HOOFDSTUK 2: BESTUUR

 1. Het bestuur van de tennisclub wordt in de algemene ledenvergadering benoemd. Het bestaat uit een voorzitter, een vice-voorzitter en een administrateur. De taken worden onderling verdeeld. Het bestuur vertegenwoordigt de tennisclub binnen de NVOC en zorgt voor informatie over de tennisclub.

  Ook is het bestuur het aanspreekpunt van de tennnisclub voor het Solpark.

  Een bestuurslid wordt gekozen voor een periode van 3 jaar. Na deze termijn kan een bestuurslid zich herkiesbaar stellen voor nog een periode van 3 jaar.

 2. Nieuwe kandidaten voor het bestuur, kunnen worden voorgedragen tot uiterlijk een dag voor de algemene ledenvergadering. In de algemene ledenvergadering worden leden voor het bestuur gekozen.

HOOFDSTUK 3: ALGEMENE LEDENVERGADERING.

 1. De beslissingsbevoegdheid binnen de vereniging berust bij de algemene ledenvergadering.
 2. De jaarlijkse algemene ledenvergadering wordt gehouden in de maand mei. De datum en tijdstip van de vergadering worden minstens drie weken voor die tijd schriftelijk/ per mail aan de leden bekend gemaakt.In deze vergadering legt het bestuur verantwoording af over het gevoerde beleid en het financieel jaarverslag en maakt het plannen bekend voor het volgende seizoen.

  Indien noodzakelijk, kan tijdens het seizoen een buitengewone ledenvergadering worden belegd. Dit kan op initiatief van het bestuur, maar ook op verzoek van minimaal tien leden, die in Spanje aanwezig zijn.

 3. Voorstellen voor de algemene ledenvergadering moeten minstens een week voor de vergadering worden ingediend.
 4. In de algemene ledenvergadering worden door middel van stemmen beslissingen genomen. De meerderheid beslist.
 5. Van de vergadering worden notulen met een besluitenoverzicht gemaakt.

HOOFDSTUK 4: GASTSPELERS

 1. Gastspelers kunnen worden toegelaten, mits er plaats is. Dit wordt per speeldag beoordeeld door de indeler.
 2. Gastspelers betalen het tarief dat voor dubbelspel door het Solpark wordt berekend.
 3. Het bestuur behoudt zich het recht voor om spelers te weigeren op grond van de criteria, die genoemd zijn in hoofdstuk 1.
 4. Na 6x als gast te hebben deel genomen, dient men lid te worden van de NVOC.

HOOFDSTUK 5: BETALING

 1. De organisatie van het Solpark biedt verschillende soorten lidmaatschap aan.
 2. De tennissers maken zelf een keuze uit de mogelijkheden.
 3. Het Solpark is verantwoordelijk voor het innen van de gelden.
 4. Het bestuur van de tennisclub zal de leden op de hoogte houden van de kosten en eventuele veranderingen daarin

HOOFDSTUK 6: SPEELSCHEMA EN VERPLICHTING LEDEN

 1. Het speelschema wordt gemaakt door een indeler, die door het bestuur is aangesteld. Het wordt op de speeldag aan de spelers bekend gemaakt.
 2. In principe worden dubbelpartijen gespeeld; bij uitzondering kan de indeler beslissen tot een andere spelvorm.
 3. De partijen duren een half uur, waarna volgens het schema gewisseld wordt.
 4. De spelers dienen hun aanwezigheid en het aantal halve uren dat zij willen spelen, bij de indeler op te geven. Dit kan voor een bepaalde periode of men geeft op dinsdag op voor vrijdag en op vrijdag voor de volgende dinsdag. Wijzigingen moeten een dag voor de speeldag zijn doorgegeven aan de indeler. Hiervan kan alleen in uitzonderingsgevallen worden afgeweken.
 5. Indien iemand vaker zonder afzegging niet verschijnt, wordt hij daarop door het bestuur aangesproken.
 6. Dit lid wordt pas weer in het speelschema opgenomen, als hij/zij de reden van het niet verschijnen bij het bestuur of indeler bekend heeft gemaakt. In bijzondere gevallen beslist het bestuur wat te doen.

HOOFDSTUK 7: INDELING

 1. De spelerscombinaties worden, zoals genoemd, vastgesteld door de indeler. Hij zal zo goed mogelijk rekening houden met alle wensen van de spelers.
 2. De indeling, zoals op het schema staat, is bindend. De samenstelling op de baan kan door betreffende spelers onderling worden gewijzigd.
 3. De indeler zorgt er voor dat de spelers in elk geval twee partijen op zijn eigen niveau kunnen spelen als men zich heeft aangemeld voor vier halve uren. Heeft men zich aangemeld voor minder halve uren, dan kan het aantal worden terug gebracht tot een partij op eigen niveau.

HOOFDSTUK 8: GESCHILLEN

 1. Mocht zich een geschil voordoen, dan dient het bestuur daarvan op de hoogte gesteld te worden. Dit zal vervolgens, na beraad, een bindende uitspraak doen.

GEWIJZIGD OP 23 mei 2019

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on skype
Skype

Aanstaande evenementen

 1. NVOC BBQ

  zondag 17 oktober | 14:00 - 18:00
 2. Bridgereis 2021

  dinsdag 26 oktober - zaterdag 30 oktober
 3. Algemene Ledenvergadering

  donderdag 4 november | 15:00 - 17:00
 4. Stedentrip naar Barcelona 2021

  maandag 13 december - donderdag 16 december
 5. NVOC Clubreis 2022

  maandag 4 april 2022 - zaterdag 9 april 2022

Advertenties

Clinica Benidorm

Kuiper Verhuizingen

Alex Spanje