Bestuurssamenstelling per 4 november 2021

VoorzitterRobert Lem
629 165 229
nvoc.roberto@gmail.com
Bar en keuken
accommodatie
Audio-video technieken
Tennis
VicevoorzitterNicole Lesire
620 165 633
nvoc.nicolelesire@gmail.com
Evenementen
Commissies
Golf
Advertenties
Yoga
Mode op Maat
SecretarisCora van Loon
+31 646 202 489
nvoc.coravanloon@gmail.com
Evenementen
Redactie
Bergstappers
Zangkoor
Evenementenkalender
2e SecretarisMax van Putten
699 965 572
nvoc.maxvanputten@gmail.com
Bridge
Golf
Verzekeringen
PenningmeesterArlette van der Burg-Mol
609 274 245
nvoc.arlettemol@gmail.com
Financiën
Bibliotheek
Biljarten
BestuurslidMarion Hoed
+31 622 744 614
nvoc.marionhoed@gmail.com
Interieur
Externe zaken
Redactie
BestuurslidAloys Fuchten
633 405 580
nvoc.fuchtenaloys@gmail.com
Toneel + Dansen
Jeu de Boules
Tuinclub
CWEK
Klaverjassen+ Schaken
BestuurslidVacature-
BestuurslidIetje Speets
636 544 842
nvoc.ietjespeets@gmail.com
Schilderen
Spaanse Les
Motorclub
Clubband Just Us