Wij zijn al over de helft van de september maand, dus tijd voor een update over de heropstart van de activiteiten van onze NVOC.

Eerst en vooral best goed nieuws, we zijn deze zomer helemaal niet ingedut. We hebben een twintigtal nieuwe leden mogen inschrijven. Dit is een unicum voor een zomer. Dit alles dank zij onze activiteiten op facebook, de inschrijvingen van golfers, en het introduceren van nieuwe leden door reeds leden. We hebben ook een reeks nieuwe advertenties voor de nieuwsbrief kunnen registreren.

Natuurlijk heeft Covid ook een impact op ons clubleven. Bij de gemeente hebben we alle info opgehaald over wat wel en niet kan. Onze voornaamste opdracht is alle activiteiten veilig te organiseren met een minimum aan risico’s. Daarom rekenen we natuurlijk op de medewerking van onze leden, en verwachten ook dat allen zich houden aan de opgelegde maatregelen om andere leden niet te besmetten.

Dit was het goede en ernstige nieuws, nu de heropstart van de activiteiten. Alle info over deze activiteiten kun je vinden op onze site onder “commissies”. Je vindt er ook de info over de contactpersoon als je wil deelnemen. Op pagina 29 vindt u een overzicht van de status van alle activiteiten.

NIEUW:
Pilates, lesgeefster Anna, lid van onze club. Gratis voor leden, mits kleine bijdrage voor clubkas NVOC.
Meer info wordt via mail bekend gemaakt.

Het ganse bestuur, ook te contacteren via mail of telefoon, en natuurlijk op de club namiddag kan jullie vragen steeds beantwoorden moesten jullie nog meer informatie willen.
De status van de activiteiten

 • Onze wandel en bergstappers activiteiten worden ook binnenkort weer opgestart.Misschien iets anders en aangepast aan de geldende Covid maatregelen. Zoals steeds wordt U per mail op de hoogte gebracht.
 • Bibliotheek: het aanmeldingssysteem van deze zomer blijft in voege. Mail sturen naar biebnvoc@gmail.com en je krijgt een tijdstip aangewezen voor je bezoek aan de bib op donderdag.De ruimte is te klein om voldoende afstand te houden.
 • Biljarten: neem contact op met de verantwoordelijke.
 • Toneel: er wordt nog over nagedacht.
 • Tuinclub: heropstart de komende maanden.
 • “Viva La Vespa”: nog geen plannen.
 • Yoga: binnenkort krijg je een mail.
 • Zangkoor Alegria: Door de Covid maatregelen voor het ogenblik niet mogelijk Er wordt naarstig gezocht naar een nieuwe koorleider. Alle info welkom.
 • Bridge: is reeds heropgestart. En voor de nieuwelingen goed nieuws want Marjo en Noud zullen na hun terugkomst weer bridgelessen geven.
 • Clubband Just Us: ze zijn druk bezig met de uitbreiding van hun repertoire. Zodra de mogelijkheid van een optreden zich stelt kunnen we weer Top genieten van hun muziek.
 • Filmavond: wordt weer opgestart in oktober dit maal met inschrijving. Verdere info per mail.
 • Gastdames: Steeds welkom aanmelden bij Nicole.
 • Golf: reeds volledig heropgestart..alle info op NVOC Golf.
 • Club Maaltijd: grootse plannen..binnenkort meer nieuws.
 • Koken met een glimlach: reeds terug aan het koken geslagen.
 • Clubreis, Kerst Inkoop, en Fallas: voorlopig op een laag pitje. Zodra er een aanpassing komt aan de maatregelen die ook het comfort van de reiziger verzekeren, wordt deze activiteit weer opgestart.
 • Schilderen: reeds opgestart.
 • Spaanse Les: weer opgestart: info bij Joke Krediet: 687 075 852 of jokeprivad@hotmail.com
 • Tennis: terug heropgestart.
 • Jeu de Boules: hebben gans de zomer doorgespeeld.
 • Klassieke muziek matinee, opera en Musical: wordt terug opgestart , maar net als filmavond waarschijnlijk met inschrijving.
 • Klaverjassen en Keezen: reeds terug opgestart.
 • Mode op Maat: reeds terug opgestart.

Wat de verdere activiteiten, zoals Sinterklaas, Nieuwjaarsduik, Nieuwjaarsreceptie, en zoveel meer betreft: we gaan gewoon de evolutie van het ganse Covid gebeuren afwachten en proberen er het beste van te maken.

De evenementencommissie wenst jullie een aangenaam NVOC seizoen toe.

Nicole Lesire