NVOC Nieuwsbrief

De nieuwsbrief van de NVOC is ons papieren contactorgaan, zoals de website het digitale orgaan is. De nieuwsbrief komt negen keer per jaar uit, van oktober t/m juni, en is gratis op de club te verkrijgen. De nieuwsbrief staat ook geheel op de website.

De artikelen worden door onze leden geschreven en omvatten verslagen van gebeurtenissen, activiteiten en evenementen, maar ook aankondigingen van de dingen die te gebeuren staan. Zoveel mogelijk worden alle artikelen van één of meerdere foto’s voorzien. Ook worden, vanwege plaatsgebrek, sommige artikelen in de papieren versie ingekort, waarna ze op de website in oorspronkelijke grootte terug te vinden zijn.

Verder staan er allerlei handige gegevens in, zoals de namen en telefoonnummers van de bestuursleden en de contactpersonen van alle commissies, evenals een routebeschrijving naar ons clubgebouw.

De redactie bestaat uit Marco Westrik, vormgeving en redactie, Cora van Loon en Marion Hoed, eindredactie. Nicole Lesire zorgt voor de advertenties zowel in de nieuwsbrief als op de website.

Kopij kunt u mailen naar nvoc.publicatie@gmail.com