Op dit moment is de contributie voor 2023 verschuldigd. Deze bedraagt € 90,- euro per persoon/jaar.

Wij verzoeken u deze over te maken vóór 31 januari 2023 op rekening van: NVOC De Lage Landen, IBAN: ES05 0081 0674 6300 0138 6544 Sabadell in Moraira, onder vermelding van uw naam en (indien mogelijk) lidmaatschapsnummer. Dit nummer kunt u terugvinden in de ledenlijst (https://nvoc-delagelanden.com/ledenpagina/).

Als u dit bedrag wilt overmaken vanaf een buitenlandse bankrekening, dient u de volgende gegevens te gebruiken: IBAN: ES05 0081 0674 6300 0138 6544 BIC: BSABESBB.

Mocht u contant willen betalen of pinnen dan kan dit op onze clubmiddag, op donderdag (17.00 – 19.00 uur). Onze voorkeur gaat uit naar overmaking op onze bankrekening.

Indien de contributie niet vóór 31 januari 2023 is ontvangen, wordt een verhoging toegepast van € 5,- in verband met extra werkzaamheden.

Arlette Mol