einde jaar….

ergens diep in mij….

maar soms ook heel dichtbij,
is het herkennen van de stem in mij

die dingen zegt, bepraat

over wat er in mij omgaat:

gedachten in taal verwoordt

die niemand verstaat of hoort,

het is een jezelf beschouwen

in stilzwijgend vertrouwen.

Froukje