Toevallig viel het stoppen van de redactie van de Nieuwsbrief samen met het stoppen van de ondersteuning van de site door de provider. Dit was voor Lex, tot dan toe onze webmaster, een mooi moment om ook die functie neer te leggen. Lex, ook bedankt voor al dat werk.! Een nieuw begin dus ook met een nieuwe site en een nieuwe webmaster: Marco.

Als nieuwe mensen aan de slag gaan komen er weer andere ideeën. Gedwongen door technische problemen heeft de vorige webmaster Lex het initiatief genomen tot een nieuwe website. Samen zijn we tot een nieuwe, moderne website gekomen.

Een kleine verandering is de lay-out maar een veel grotere is de beoogde, veel sterkere band tussen de Nieuwsbrief en de nieuwe website. Het boekje komt maar éénmaal per maand, mooi voor een overzicht maar té statisch om iedereen van alles op de hoogte te houden. De website is steeds “up to date” doordat hij continue wordt bijgewerkt met alle voor onze leden van belang zijnde berichten. Door de overduidelijke lay-out kan iedereen bijvoorbeeld snel vinden wat er te doen is of lezen over andere dingen waarvoor de persoon in kwestie belangstelling heeft.

Het boekje heeft naast een bepaalde omvang ook een prijs. Reden waarom er geen kleurenfoto’s in staan. Op de site evenwel kan dat wel en zoveel als je wilt. Daarom stellen we ons voor om bij artikelen in dit boekje indien gewenst een verwijzing naar de site te zetten om zo meer te kunnen laten zien. Een langere tekst, een uitgebreide fotoreportage, alles is mogelijk. Alles is nog nieuw maar we gaan welgemoed op pad om er ook de komende tijd op beide fronten iets goeds van te maken.

De nieuwe site, door de gevorderde ontwikkelingen nu met meer mogelijkheden, is voor iedereen snel en makkelijk toegankelijk — het is gewoon leuk om er gebruik van te maken!

We nodigen iedereen uit om met voorstellen te komen voor nieuwe rubrieken of artikelen te schrijven voor bestaande rubrieken. Zo blazen we graag de succesrubrieken “chef van het jaar” en “mediterrane tuin” nieuw leven in en beginnen we met een tweetal nieuwe rubrieken: “stukje Spanje”, met wetenswaardigheden over Spanje en het gebied waar we wonen,
en “digitaal”, met tips en trucs over computers, tablets en telefoons. Ook is er een nieuwe rubriek “ingezonden”, waar persoonlijke verhalen en overpeinzingen een plaats vinden.

Heeft u leuke recepten, weet u veel van een inheemse plantsoort, of heeft u een leuk artikel voor één van de andere rubrieken? Stuur uw verhaal, liefst met een mooie grote foto erbij, naar redactie@nvoc-delagelanden.com.

De website www.nvoc-delagelanden.com is er van leden, voor leden! Veel lees- en kijkplezier!

Marco & Cora