Veel mensen hebben bij het woord ‘hormoon’ een negatieve emotionele reactie, als iets kunstmatigs waarmee de natuurlijke werking van het lichaam wordt verstoord. Niets is minder waar, hormonen zijn natuurlijke stoffen die in staat zijn om belangrijke processen, zoals groei, stofwisseling en de maandelijkse cyclus van de vrouw, in het lichaam te beïnvloeden. Typisch voor hormonen is dat zeer geringe hoeveelheden een zeer intensief effect hebben, waardoor ze behoedzaam moeten worden gehanteerd.

Het lichaam produceert tientallen verschillende hormonen in de endocriene klieren, waarna ze afgegeven worden in de bloedbaan. Voorbeelden van deze hormoon-afscheidende klieren zijn: hypothalamus, hypofyse, pancreas(alvleesklier), schildklier, bijschildklier, bijnier, ovarium en testis.

Er zijn 2 soorten hormonen. De eerste klasse bestaat uit hormonen die afgeleid zijn van aminozuren (zoals het schildklierhormoon, adrenaline en insuline) en de tweede klasse zijn de steroïdhormonen (zoals DHEA, testosteron en oestradiol), die worden gemaakt van de onmisbare grondstof cholesterol.

Wanneer we ouder worden dalen de meeste hormoonspiegels. De leer van de hormonen, de endocrinologie, is ontstaan aan het einde van de 19de eeuw. De technieken waren toen duidelijk anders; de Franse fysioloog Charles Brown-Sequard injecteerde zichzelf op 72 jarige leeftijd met fijngeprakte testikels van konijnen, en de Russische arts Serge Voronoff implanteerde apentestikels bij zichzelf. Al lang is duidelijk dat hormonale tekorten allerlei klachten kunnen veroorza­ken. In de moderne anti-aging behandelingen neemt hormonale suppletie dan ook een belangrijke plaats in. We willen allemaal zo gezond en vitaal mogelijk ouder worden, en dan zijn goede concentraties van hormonen onontbeerlijk.

In mijn praktijk zie ik bijvoorbeeld veel schildklier hormoontekorten bij patiënten. Een ge­ring, maar langdurig bestaand tekort kan al klachten veroorzaken zoals vermoeidheid, kouwelijkheid, opgeblazen gevoel, haaruitval en gewichtstoename. Vaak ontstaan deze klachten bij vrouwen na de menopauze. Indien op tijd gediagnosticeerd, is dit een goed te behandelen probleem. Dit hormoon regelt niet alleen de stofwisseling. Een teveel aan schildklier hormoon kan bijvoorbeeld hartritme stoornissen veroorzaken, maar een tekort kan het herstel na een hartinfarct juist weer negatief beïnvloeden.Als vrouwelijke huisarts zie ik veel vrouwen met menopauze klachten. Het voorschrijven van hormonen aan deze patiënten kwam helaas in een negatief daglicht door de onrustbarende toename van borstkanker. Uiteindelijk bleek dit met name te worden veroorzaakt door de gebruikte synthetische- en paardenhormonen.

Er is inmiddels duidelijk aangetoond door onder andere een groot Frans onderzoek (100.000 vrouwen), dat het gebruik van de natuurlijke hormonen oestradiol en progesteron geen negatieve invloed heeft op het ontstaan van borstkanker. Deze natuurlijke suppletie lijkt, indien juist gedoseerd, zelfs een vermindering van de kans op onder andere hart- en vaatziektes, dementie en osteoporose te geven. Progesteron heeft bovendien ook een positieve invloed op de stemming en de slaap. en kan zelfs het risico op borstkanker verkleinen.

Indien natuurlijke hormonen tijdens het verouderingsproces individueel worden voorgeschreven en dit professioneel wordt gecontroleerd, kan deze suppletie een aantal ouderdomsziekten voorkomen en het leven veraangenamen.

Heeft u nog vragen, neemt u dan gerust contact op met Clinica La Alegria.

Clinica La Alegria
Avda. de Valencia 17 – CALPE
Tel.:?96 583 13 36
www.la-alegria.es