Een vrolijk oranje en rood-wit-blauw gekleurd gezelschap aan golfers startte om 11.30 uur vanaf de eerste tee op Golfclub Ifach. Bij de start was het nog ietwat aan de frisse kant, maar de temperatuur steeg en het oranje zonnetje liet zich gelukkig ook van haar goede kant zien. De animo, om aan dit jaarlijks terugkerend evenement mee te doen, was groot, maar liefst 12 flights gingen door de baan.

Speciaal voor deze dag is er een spelsoort waardoor iedereen, los van de handicap, kan meedoen en meedingen naar de hoofdprijs te weten Koning en Koningin voor een heel jaar van de NVOC Golf. Bovenop de handicap krijgt elke speler een aantal slagen mee die men op moet gebruiken tijdens het golfen. Als men het aantal toegekende slagen heeft opgebruikt, dan plant men op de plek waar de bal is gekomen zijn of haar vlag. Degene die de minste slagen nodig heeft en dus het verst komt, is de uiteindelijke winnaar c.q. winnares. Aan het einde van de middag is het een grappig gezicht om her en der de vlaggen door de baan heen te zien staan.

Na 9 holes was er een kleine pauze ingelast waardoor alle golfers konden genieten van het lekkers dat hen werd aangeboden in de vorm van een oranje taartje met koffie en voor de tweede 9 holes ook nog een slok Aperol.

’s Avonds was er een etentje -verzorgd door Bites & Bubbles- en een optreden van onze clubband Just Us in het clubgebouw van de NVOC. Ook vond de kroning plaats van de Koning en Koningin en werd degene met de meest ludieke oranje outfit bekendgemaakt.

Namens alle deelnemers dank aan de organisatie. Het was op alle fronten een zeer geslaagde dag.

Elsbeth van Putten

 


 

Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo