Zojuist vond de persconferentie van Premier Sanchez plaats. Hierin kondigde hij, zoals verwacht, vergaande maatregelen aan die nodig zijn vanwege de noodsituatie die in Spanje is ontstaan nu het coronavirus om zich heen grijpt. Deze maatregelen raken ons allemaal, u en ons. Het is belangrijk dat we goed voor ogen hebben welke maatregelen precies zijn aangekondigd. Daarom vindt u bijgevoegd een kort overzicht van de belangrijkste maatregelen. Meer informatie hebben wij op dit moment niet. Zoals altijd raad ik u aan de Spaanse media en mededelingen van de Spaanse autoriteiten goed te volgen. De ambassade spant zich ervoor in om de essentiële informatie ook zo snel mogelijk in het Nederlands te delen.

Hartelijke groet, en veel sterkte in deze moeilijke dagen,

Jan Versteeg
Nederlands Ambassadeur in Spanje

Update Maatregelen Coronavirus Spanje – Zaterdag 14 maart, 21.00 uur

Na een langdurige vergadering met zijn ministers heeft Premier Sanchez vanmiddag bekendgemaakt dat de noodtoestand vanaf vandaag van toepassing is en in principe geldig is voor de eerstkomende twee weken, met mogelijkheid van verlenging. Hij heeft ook bekend gemaakt welke pakket maatregelen nu voor heel Spanje wordt genomen.
Hierbij een snel overzicht van de voor u meest relevante maatregelen die gelden voor heel Spanje:

 • Gebruik van de openbare ruimte is alleen toegestaan als daarvoor een dwingende reden is. Genoemde redenen:
 • Aankoop eerste levensbehoeften, bezoek bank, tanken;
 • Naar artsen en ziekenhuizen gaan;
 • Naar de werkplek gaan;
 • Terugkeer naar gebruikelijke woonplek;
 • Zorgverlening
 • Overmacht

Dus mensen wordt met klem verzocht thuis te blijven, tenzij een van de bovenstaande uitzonderingen van toepassing is. En als mensen voor zo’n reden het huis verlaten is het in principe de bedoeling dat ze dat individueel doen. Tot plaatselijke of andere extra beperkingen kan besloten worden.

 • Winkels gaan dicht, behalve die voor eerste levensbehoeften en medicijnen.
 • Culturele instellingen, attractieparken en sportinstallaties gaan dicht,
 • Bars, restaurants en terrassen gaan dicht.
 • Beperkingen worden gesteld aan religieuze activiteiten.
 • Bevoorrading supermarkten, benzinestations en zorginstellingen wordt zeker gesteld.
 • Dienstverlening openbaar vervoer wordt zeker gesteld, maar met harde regels dat de voertuigen slechts 30 pct. vol mogen zijn.
 • Energievoorziening wordt zeker gesteld.

Daarnaast zijn er maatregelen genomen die ervoor zorgen dat alle ziekenhuiscapaciteit (ook de private) zo goed mogelijk kan worden in gezet. De sluiting van de scholen wordt voortgezet. En er is voorzien in de mogelijkheid tot in beslagname van middelen die nodig zijn voor crisisbeheersing. En er wordt het een en ander gezegd over straffen voor mensen die deze maatregelen niet respecteren.

Wat staat er niet in:
Voor zover nu valt te overzien is er geen sprake van sluiting van de buitengrenzen van Spanje, noch van de sluiting van vliegvelden.

De tekst gaat niet in op specifieke maatregelen voor een aantal regio’s.

Wel wordt duidelijk gemaakt dat de Spaanse regering de leiding heeft en er gecoördineerd moet worden.


Voor de gemeente Teulada-Moraira komt daar nog het volgende bij:

 • Niet op stranden komen
 • Niet in de zee zwemmen
 • Niet in openbare parken en speelplaatsen komen

Dit wordt duidelijk met politie tape aangegeven.

Boetes kunnen variëren van 500 tot 2000 euro, dus blijf thuis en blijf veilig!