Wij betalen al jaren al onze electriciteit, water, onroerendzaak belasting, telefoon en internet door middel van automatische incasso van onze Bank in Spanje. Ook niet-residenten zijn verplicht om inkomstenbelasting over hun huis te betalen, maar dat kan niet via automatische incasso. De meesten, ook wij, deden dat met hulp van een Gestor. Het was ieder jaar weer een ergernis om meer dan 100 euro aan de Gestor te betalen om die inkomstenbelasting van 75 euro over te maken.

Het blijkt tamelijk eenvoudig te zijn om model 210 van de Tributaria te down loaden, de gegevens in te vullen en het bedrag via de Bank over te maken. Gratis! Ik heb dat deze week gedaan in een half uur en heb nu dus helemaal geen Gestor meer nodig.

Met vriendelijke groet,

Paul van Halteren