Beste NVOC leden,

Bij deze wil ik jullie, mede namens mijn zus Netty, op de hoogte stellen van het overlijden op 25 juli jl. van onze vader Chris Hensbroek op 95 jarige leeftijd.
Mijn vader is jarenlang een enthousiast lid geweest van de NVOC, hij was een hartstochtelijk tennisser, een fervent jeu de bouler, zong in het koor en dronk graag een glas mee!

De laatste 1,5 jaar heeft onze vader zijn rust gevonden in Residencia Benimeli, alwaar hij voortreffelijk is verzorgd. De herinneringen aan “zijn Nederlandse club” werden allengs vager. Wij zijn dankbaar dat hij in zijn eigen wereldje nog een fijne tijd heeft gehad.

Tineke Hensbroek