Het begin van de komende film lijkt te gaan over de 4 M´s: Mooie Meiden en Machtige Mannen. Ze zijn lid van een club invloedrijke mensen, die de touwtjes van de wereld in handen hebben. Normaal geeft een club prettige gevoelens zoals geborgenheid en bevestiging. Daarom bent u natuurlijk ook lid geworden van de NVOC.

Een probleem doemt op als u niet weet hoe het hoort. Dan hoort u er namelijk niet bij. Elke club heeft zijn eigen verborgen belangen en onuitgesproken normen. De clubleden dienen zich hiervan bewust te zijn onder het motto: hij die niet weet hoe het hoort, hoort er niet bij.

Eenzaamheid en afwijzing van de outsider zijn dan het gevolg. Zo gaat het ook in deze film. De leider van MMMMclub nodigt iemand uit die heel andere normen heeft. Een monnik. En kartuizer monnik. Een man die altijd hetzelfde habijt aan heeft en die de gelofte van armoede en de eed van stilte ook echt praktiseert. In zijn monnikenclub weet hij dus hoe het hoort en hoort hij dan ook daarbij. In MMMMclub valt hij uit de boot. Nu heeft een kartuizer monnik juist eenzaamheid nodig en laat hem de afwijzing door de clubleden hem koud. Hij hoopt slechts op de bevestiging van zijn schepper.

De hoofdrolspeler, Toni Sevillo kent u wellicht van de film “La grande bellezza”, die ongeveer twee jaar geleden op de club is vertoond.

Als u weet hoe het hoort, dan bent u de komende woensdag 20 februari om 20.00 aanwezig. En als u zou willen weten hoe het hoort, dan uiteraard ook.