Hier leest u de notulen van de algemene ledenvergadering van 17 maart 2022.