Toen we vorige maand een mail uitstuurden aan alle leden met een oproep wie interesse had in een bestuursfunctie reageerden Aad Oxener en Henk Moes. Als bestuur waren we het er meteen over eens: we wilden hen allebei graag verwelkomen.

De laatste tijd is de club hard gegroeid, nu al meer dan 500 leden, en ook zijn er diverse activiteiten bijgekomen waardoor de aandachtsgebieden en taken voor het bestuur ook uitgebreid zijn. In de algemene ledenvergadering werden Aad en Henk dan ook met enthousiast applaus ontvangen terwijl het zittende bestuur ook weer een jaar door mag gaan.

We zijn daarom vol vertrouwen dat we een goed nieuw bestuursjaar in gaan!