Met leedwezen moeten we meedelen dat Bert Suik  op 59-jarige leeftijd van ons is heengegaan.

Eveneens is Joop Kranendonk overleden, 82 jaar oud. Hij was de echtgenoot van Liesbeth en samen waren zij lang aan de bridgetafels binnen de club te vinden.

Wij hebben vernomen dat Bep de Greeff, echtgenote van Rik de Greeff, is overleden. Rik schreef jarenlang boeiende en informatieve stukjes over de mediterrane tuin en is daar pas onlangs mee gestopt.