Belangrijk nieuws! Voor dames( en heren🤪)

Dinsdag 1 oktober 2019 starten we met onze creatieve middag. De MOM (mode op maat) onder leiding van Coby Hilgenman heeft een metamorfose ondergaan. Het krijgt een nieuw “jasje”.

Na vele vragen of er ook iets anders creaties gedaan kan worden hebben we Adri Petri bereid gevonden om daar gehoor aan te geven.

Voorstel: 1x per maand is er open huis in ons creacafe (in het clubhuis, welke dinsdag laten wij via een e-mail vooraf weten). Wil je b.v. iets oppimpen – kleding een andere  look geven, soms met een kleine aanpassing is uw vaak kostbaar kledingstuk weer draagbaar of een tasje / sieraad passend bij kleding maken maar je weet niet hoe?

Kom er mee. De andere dinsdagen kunt u er zelf aan werken. Daar breien nu hot is is ook dat gezellig in groepsverband te doen.

Kosten : deelname gratis evt materiaal/ kralen en stoffen b.v tegen kostprijs.

Namens al de crealadys hartelijk groet en welkom in het CREACAFE (zo heet het vanaf nu)

Noteer dus 1 oktober.