Na het succes van voorgaande jaren willen we ook dit jaar weer met een aantal leden bijeenkomen om kerststukjes te maken. Helaas hebben wij dit jaar niemand kunnen vinden onder wiens leiding wij dit kunnen gaan doen, zodat we besloten hebben om toch bijeen te komen en elkaar te helpen met het maken van de stukjes.

We gaan dit doen op woensdag 20 december a.s. om 10.30 uur in ons clubgebouw en om te weten op hoeveel personen wij kunnen rekenen, graag eerst even inschrijven bij de gastvrouwen op donderdagmiddag in ons clubgebouw (van 17.00 tot 19.00 uur); of stuur even een mailtje naar nvoc.arlettemol@gmail.com.

De prijs bedraagt € 6,- p/p.

Het is de bedoeling dat een ieder zelf wat materiaal (groen uit de tuin, kerstversieringen, bakjes, mesje etc.) meebrengt. Wij zullen zorgen voor oase, ijzerdraad, wat kerstdecoratie etc.

Tot de 20e december!

Arlette