29.07.1939 – 18.10.2014

Hierbij gedenken wij dat toch zeer onverwachts op 18 oktober jl. van ons is heengegaan Theo Stutterheim. Dit na een hevig, kortstondig ziekbed. Door de snelheid van zijn overlijden, waren we overrompeld en heeft dit bij velen een grote schok gegeven.

We hebben in Theo verloren een plezierig mens en een goede vriend. Een man die met veel humor en een heerlijke babbel in het leven stond. Hij kon enorm genieten van de mooie dingen, die het Spaanse leven te bieden heeft. En hij was een meester om daarbij ook andere mensen te betrekken.

Maar Theo was ook een persoon waarop je kon vertrouwen en steunen. Door zijn intelligentie, zijn kennis en kunde van specifieke onderwerpen, heeft hij menig persoon goede adviezen gegeven. Van de NVOC De Lage Landen was hij vele jaren (met een kleine onderbreking) lid. Ook als sportvriend (tennis) hebben een groot aantal mensen hier in Moraira met hem vele jaren opgetrokken. Door zijn mentaliteit en zijn sportiviteit was het altijd plezierig om zowel met hem, als tegen hem te spelen.

Theo laat een grote leemte achter, vooral voor zijn vriendin en familie. We hebben het niet voor het zeggen, wanneer iemand van ons afscheid moet nemen. Maar ik mag toch wel stellen, dat Theo veel te vroeg van ons is heen gegaan. We missen hem intens! Natuurlijk wensen wij zijn vriendin Anneke en zijn familie veel sterkte toe.