Het valt mij zwaar u mede te delen, dat Joke, een van onze eerste leden van de club, na een kortstondige ziekte, op vrijdagavond 16 mei j.l. op 77 jarige leeftijd is overleden. Joke is vanaf de oprichting van onze club, altijd zeer actief geweest. Zij deed mee aan vele activiteiten, zij was o.a. bestuurslid, speelde bridge, deed keukendiensten, etc., Joke was er eigenlijk altijd bij.

Joke was zeer sociaal voelend en behulpzaam voor vele mensen en wilde daarvoor absoluut geen waardering of bedankje terug; zij bleef altijd liever op de achtergrond en was de mening toegedaan, als mij wat overkomt krijg ik misschien ook de nodige hulp terug. Ondanks haar ziekte sinds 2000, die ze nu eindelijk dacht overwonnen te hebben, mocht zij niet onder ons blijven; zij heeft 25 dagen gevochten voor haar leven, maar heeft uiteindelijk de strijd verloren en is moegestreden toch nog rustig ingeslapen.

Joke heeft van haar 20 jarig verblijf in Moraira zeer genoten, zij was onder alle mensen die haar kenden een zeer gewaardeerd mens. Wij zullen haar meer dan missen.