Lieve mevrouw Garos, kinderen, verdere familie, geachte aanwezigen. Namens bestuur en leden van de vrijdagmiddagbridgeclub aan mij de droeve taak u allen te condoleren met het verlies van Cas. Het trieste nieuws van dit zo plotselinge overlijden is ook bij ons als een bom ingeslagen. Zo bridge je vrijdagsmiddags nog samen, niet wetende dat het de laatste keer zou zijn. Afgelopen vrijdag hebben we met z’n allen Cas op de club herdacht, een heel emotionele gebeurtenis treffend verwoord door Anneke Vijgen.

We stonden niet alleen stil bij het overlijden van deze, zoals velen die middag zeiden, lieve man; er werd met veel respect gesproken over Cas, je was oud bestuurslid van de NVOC, stond altijd klaar, iedere vrijdagmiddag hielp je de zaal klaarzetten, was steun en toeverlaat voor een ieder, nooit op de voorgrond, eerder bescheiden als altijd. Je gastheerschap uit je horecaleven kwam hier weer duidelijk naar voren, dienstbaar zijn, we hebben er samen vaak over gepraat.

Lieve Cas namens al je bridge vrienden en daarbij denk ik in het bijzonder aan Miep Kurpershoek hartelijk dank voor alles wat je voor ons hebt betekend, het was een eer jou te mogen kennen. Er zal op vrijdagmiddag nog heel lang met weemoed over jou gesproken worden en o ja Cas nu je toch daar boven bent, zet vast samen met Joke Moll de tafels klaar; eens zien we elkaar hopelijk terug.

Dag Cas, rust zacht.

Bovenstaande woorden werden door Ben Brinkman gesproken tijdens de begrafenis op 3 november van Cas Garos.Dankwoord van mevrouw Jopie Garos

Mede namens mijn kinderen en kleinkinderen dank ik u hartelijk voor de grote belangstelling die u getoond hebt bij de crematie van Cas. Het heeft ons verdriet verzacht deze onvergetelijke bijeenkomst met u te mogen delen.

Jopie Garos