Ben, die op 2 juni 1939 werd geboren, is 74 jaar geworden. Na een ziekbed van een paar maanden overleed hij op 3 februari 2014. Ben was geestig hoewel een diepgaand gesprek met hem vaak niet gemakkelijk bleek. Met Maria Jobse waren ze regelmatige bezoekers van onze Nederlandse Interkerkelijke Gemeente. Ook bezochten ze met regelmaat de bridgemiddagen van de NVOC.

De laatste jaren was schilderen een van zijn grote liefhebberijen. Hij maakte mooie creaties op allerlei bloempotten. Bijvoorbeeld had hij een prachtige Olivier B.Bommel gemaakt op een grote zwarte ton.

Er werd een goed bezochte gezamenlijke rouwdienst in het oude kerkje van Benitachell gehouden. Dit was een unieke samenwerking tussen de Spaanse Katholieke kerk met de Nederlandse Interkerkelijke Gemeente van Denia.

Op 6 februari 2014 werd Ben op het kerkhof van Benitachell bijgezet.