Op 25 oktober zou Anske 92 jaar zijn geworden. Zij heeft een lang maar zeker niet altijd een gemakkelijk leven gehad, o.a. toen haar oudste dochter nog een baby was werd haar man opgeroepen om als legertandarts voor twee jaar naar voormalig Nederlands Indië te gaan.

Een groot deel van haar leven heeft zij in Spanje gewoond. Eerst in Salou met haar inmiddels invalide geworden man en haar twee tiener dochters. Later in Moraira waar zij met haar partner Paul Adriaansens nog vele goede jaren in San Jaime beleefde. Na verkoop van dit huis woonden zij nog in Eindhoven in Anske’s appartement. De laatste jaren van haar leven bracht Anske door in een Verzorgingstehuis in San Cougat bij Barcelona nabij haar jongste dochter, kleinkinderen en achterkleinkinderen. Daar overleed zij jl. juni. Anske sprak vloeiend Spaans.

Wij hebben haar leren kennen aan de bridgetafel van de NVOC. Anske was de grande dame van de Bridgeclub en alhoewel zij al een aantal jaren niet meer in Moraira woonde missen wij haar nog steeds.

Tineke Vossenaar