Eerlijk is eerlijk maar ieder op zijn eigen manier heeft de gezelligheid van de NVOC gemist. Van de ene dag op de andere was alles over, half maart.

Wij als “fanatieke” lopers en voorlopers hebben vooral de dagen met de net weer op gang gekomen k(offie) k(euvelen) k(uieren), de Bergstappers en Bergstappers+ enorm gemist. Maar er wordt aan gewerkt, zelfs in Nederland en zoals uit deze foto’s blijkt hebben we samen met Harm Kroon (Bergstappers) weer plannen gemaakt tijdens onze wandeling door de duinen in Hoek van Holland.  We hopen dit najaar toch weer wat te kunnen organiseren zij het niet meer met zulke grote groepen. Ook samen lunchen zal moeilijk worden maar wie weet. Vier van de “Stappers en Happers” zijn inmiddels al weer in jullie midden voor kortere dan weer langere tijd (Jan en Marjan, Aat en Adri).

De clubmiddagen op donderdag zijn ook al maanden weer mogelijk .

Doe verstandig maar SAMEN maken we er weer een mooi NVOC jaar van.

Vriendelijke groet van de drie achter gebleven “Stappers en Happers”

 

Harm Kroon

Reinier Haak

Irene Zwolsman