De afgelopen jaren hebben Annette en Lex de Nieuwsbrief verzorgd. Aan het begin van iedere maand keken veel mensen telkens weer reikhalzend uit naar het nieuwe nummer. Dit steeds zo voor elkaar te krijgen verdient een groot compliment en onze hartelijke dank! Na vier jaar vonden Annette en Lex de tijd gekomen om het stokje aan een ander door te geven. Er moest een nieuwe redactie worden gevonden.

Op de diverse oproepen hiervoor kwam geen enkele reactie. Daar wij als Bestuur evenwel van mening zijn dat – voorlopig in elk geval – de papieren Nieuwsbrief nog moet blijven bestaan, hebben wij contact gezocht met Marco Westrik, de ontwerper en webmaster van onze nieuwe site en tevens de drukker van de Nieuwsbrief. Hij is bereid om ook de redactie van de Nieuwsbrief op zich te nemen. Cora Dekkers, die de afgelopen jaren al als contact fungeerde tussen de redactie en het Bestuur, zal dit blijven doen. Daarbij zal zij met Marco mee gaan werken aan het tot stand komen van de Nieuwsbrief.

Wij wensen hen veel succes!