Op dit moment is de contributie voor 2019 verschuldigd. Deze bedraagt € 85,- Euro.

Wij verzoeken u deze over te maken vóór 31 januari 2019 op rekening van:
NVOC De Lage Landen,
IBAN: ES05 0081 0674 6300 0138 6544
SabadellSolbank in Moraira
onder vermelding van uw Naam en Lidmaatschapsnummer. Dit nummer kunt u terugvinden in de ledenlijst.

Als u dit bedrag wilt overmaken vanaf een buitenlandse bankrekening, dient u de volgende gegevens te gebruiken:
IBAN: ES05 0081 0674 6300 0138 6544
BIC: BSABESBB

Mocht u contant willen betalen of pinnen dan kan dit op onze clubmiddag, op donderdag (17.00 – 19.00 uur). Onze voorkeur gaat uit naar overmaking op onze bankrekening.

Indien de contributie niet vóór 31 januari 2019 is ontvangen, wordt een verhoging toegepast van € 5,- in verband met extra werkzaamheden.

Arlette Mol