NVOC Toneelvereniging
"De Komedianten"

Sssst, de Komedianten houden hun winterslaap… Ze dromen… 

Hoe het allemaal begon, hoe op de feesten van Dionysos, zoon van Zeus, de goede wijn overvloedig geschonken werd. Daar werden de eerste komedianten geboren. Een komediant is iemand die zich anders voordoet dan hij of zij in werkelijkheid is. Dus is ook een dramaspeler in de oorspronkelijke zin, een komediant.

Onze Komedianten hebben Dionysos en zijn wijn niet nodig om hun rol goed te vertolken, wel een flinke dosis humor en het inzicht om die in juiste banen te (laten) leiden. Dat het toneelspel een groepsspel is, en aan bepaalde regels gebonden is, zal iedereen wel duidelijk zijn. En zonder discipline en zin om teksten te studeren of op de repetities aanwezig te zijn, blijven we eindeloos ronddobberen.

Nu zijn onze Komedianten niet aan hun proefstuk toe. Na zeven voorstellingen bleef de achtste helaas hangen bij de generale repetitie. De voorstelling werd wegens Covid afgelast. In de stille jaren zijn er helaas een aantal acteurs weggedreven.

Toch zouden we graag dat stuk tot een goed einde willen brengen waardoor nieuwe spelers nu een kans krijgen zich te ontplooien. U kan zich aanmelden bij de gastvrouwen en daarbij denk ik vooral aan heren. Door middel van lezing en improvisatiespellen kan de regisseur dan een selectie maken.

We hopen dit jaar opnieuw te starten in september zodat de voorstelling in maart kan plaatsvinden. ‘De hele wereld is toneel’ Dat verkondigde Shakespeare al. Toneel is een spel en wie speelt kan vallen maar we zijn er met z’n allen om u op te vangen. Spelen is ons hoofddoel!

Myriam Scheyvaerts
Tel nr. 628 425 743
E-mail:
Myriam.scheyvaerts@gmail.com