NVOC Klaverjassen & Keezen

We hebben op onze club reeds enkele jaren een leuke groep enthousiaste mensen, die op dinsdagavond komen Klaverjassen of Keezen.

Ons clubhuis El Corregidor en de bar zijn geopend vanaf 19.30 uur en we starten om 20.00 uur.

De start van het nieuwe seizoen wordt per mail bekend gemaakt.

We vragen een bijdrage van E 2.00 en daarvoor krijgt u hapjes geserveerd in de vorm van stukjes kaas, worst en balletjes gehakt.

We spelen niet met het mes op tafel maar natuurlijk wel om de prijzen, te weten een fles wijn en chocolade voor de 1e, 2e plaats en de Poedelprijs

Klaverjassen spelen we volgens de Rotterdamse spelregels. We spelen 3 boompjes van 12 partijen, dit in verband met de tijd. We zijn zo rond de klok van 23.00 uur klaar met spelen.

Je meldt je op de speelavond aan bij Ria van Bloppoel of Frans van de Steenoven, je hoeft je niet aan te melden als koppel, wij delen de deelnemers in middels loting.

We verwelkomen heel graag nieuwe spelers, dus tot gauw in El Corregidor!!

Met vriendelijke groeten,

Ria van Bloppoel

Telefoon 965747048 of 689188622

Mail: ria.vanbloppoel@gmail.com

Keezen is een Oud-Hollands bordspel voor 4 tot 6 personen. Keezen kan worden omschreven als een combinatie van mens-erger-je-niet en pesten. Keezen heeft een hoog ‘pestgehalte’ en naast enig tactisch inzicht speelt ook geluk met de speelkaarten een belangrijke rol.

Oorsprong

Keezen is, net als mens-erger-je-niet afgeleid van het Indiase bordspel Pachisi, maar wordt met speelkaarten in plaats van een dobbelsteen gespeeld. In Nederland wordt wel beweerd dat het spel zijn oorsprong heeft in Akersloot, maar ook in West Friesland claimen mensen dat het hun uitvinding is.

Doel van het spel

Het doel van het spel is om zo snel mogelijk met alle pionnen in je eigen thuisvak (het honk) te komen en te voorkomen dat je tegenstander dit eerder voor elkaar krijgt. De speler die dit het eerst bereikt, heeft gewonnen.

Speelwijze

Keezen wordt bij ons op de NVOC gespeeld met 4 of 6 spelers. Je speelt het spel in teamverband. Partners moeten schuin tegenover elkaar zitten. De speler moet eerst al zijn eigen pionnen in het thuisvak spelen en daarna mag hij met zijn kaarten helpen om de pionnen van zijn partner in thuisvak te spelen.

Voorbereiding

Iedere speler kiest een kleur pion en zet zijn vier pionnen in de gekleurde startvakjes. Per speler wordt één straat van 13 normale speelkaarten gebruikt (2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, B, V, K, A). De kleur van de kaarten of de straten is niet van belang. Bij 4 spelers wordt dus gespeeld met 1 volledig kaartspel (52 kaarten) en bij 6 spelers 1,5 kaartspel (78 kaarten). Iedere speler trekt vervolgens een kaart. De speler met de hoogste kaart is de deler. Deze speler schudt de kaarten en zal drie deelronden de deler zijn. De deler deelt de eerste ronde vijf kaarten met de wijzers van de klok mee en de twee ronden daarna worden er per speler vier kaarten gedeeld. Als drie ronden gedeeld en gespeeld zijn, wordt de volgende speler – met de klok mee – de deler. Hij schudt alle kaarten opnieuw en deelt weer drie ronden, enzovoort.

Verloop van het spel

Wanneer de kaarten aan iedere speler gedeeld zijn, gooit de speler links van de deler één kaart uit de hand op en voert de daarbij behorende actie uit (zie hierna Kaarten). Daarna mag de volgende speler één kaart opgooien, enzovoort, totdat alle kaarten zijn gespeeld. De gespeelde kaarten worden open en midden op het spelbord gelegd. Iedere speler is vrij te kiezen welke kaart hij speelt, maar om te kunnen starten heeft de speler eerst een Aas of een Heer nodig. Pas dan mag de speler één pion vanuit zijn startvak op zijn eigen gekleurde startpositie plaatsen (opzetten) en kunnen met die pion andere kaarten worden gespeeld. Alle pionnen mogen tegelijkertijd op het spelbord staan, maar niet op dezelfde plaats. Een pion wordt ‘geslagen’ als een andere pion (ook een eigen pion) op precies hetzelfde vakje terecht komt. De geslagen pion moet terug naar zijn startvak en kan alleen met een Aas of Heer weer op het veld komen. Dit is een belangrijk element van het pesten van de tegenstander. Als een speler een kaart op kán gooien dan moet hij dat altijd doen. Ook als dit betekent dat hij zichzelf of zijn partner van het bord moet slaan. Als een speler geen kaart meer op kan gooien dan gooit hij al zijn kaarten ineens op het spelbord en moet hij op de volgende deelronde wachten. Wanneer de speler opnieuw voor z’n honk staat en nog verder kan met kaarten moet hij nog een rondje

Kaarten

De acties die bij de kaarten horen, zijn als volgt:
  • Aas: een pion uit het startvak op de eigen startpositie op het bord zetten of een pion één plaats vooruit zetten.
  • Heer: een pion uit een startvak op de eigen startpositie op het het bord zetten.
  • Vrouw: een pion twaalf plaatsen vooruit zetten.
  • Boer: een eigen pion met een pion van een andere speler (een teamgenoot of een tegenstander) omruilen. Let op: dit mag niet als de pion van de andere speler op de eigen startpositie of in het eigen thuishonk (van zijn kleur) staat.
  • Zeven: een óf twee eigen pionnen moeten in totaal zeven vakjes vooruit gezet worden. Let op: Splitsen mag, maar is niet verplicht.
  • Vier: een pion moet vier vakjes achteruit gezet worden. Let op: het is niet toegestaan de pion achteruit in het eigen thuisvak te plaatsen. Wel is het toegestaan de eigen pion over of vanuit de eigen startpositie vier stappen terug te zetten, mits er geen eigen pion op de startpositie staat.
  • Alle overige kaarten: een pion moet het aantal vakjes dat op de kaart staat vooruit gezet worden.

Ik sta 2 vakjes na mijn startvak en ik heb een vier. Mag ik over mijn startvak heen?

Ja dat mag

Ik sta 4 plekken na mijn startvak en ga 4 vakjes terug. Blokkeer ik anderen?

Ja. Als je op je startvak staat blokkeer je anderen. Het maakt niet uit hoe je op je startvak terecht bent gekomen.

Ik sta 4 plekken na mijn startvak en ik ga 4 plekken terug. Mag ik nu geslagen worden?

Nee, dat mag niet. Als je op je startvak staat mag je nooit geslagen worden. Hoe je op je startvak terecht bent gekomen maakt niet uit.

Ik sta 2 vakjes na mijn startvak en op mijn startvak staat ook een van mijn pionnen. Mag ik nu over mijn eigen pion heen met de 4?

Je mag je over je in principe startvak heen. In dit geval staat er een pion en die blokkeert jou ook. Je mag dus niet over die pion heen, ongeacht of je vooruit of achteruit gaat

Mag ik de boer ook gebruiken als al mijn pionnen in het startvak staan?

Nee, dit mag niet. Je mag de boer alleen gebruiken als je minimaal 1 pion op het bord hebt staan (niet in het startvak of thuisvak).

Een andere speler staat op mijn startvak en ruilt met mij door een boer. Mag ik nu weer blokkeren?

Ja, dat mag. Als je op je startvak staat blokkeer je anderen en mag je niet geslagen worden. Het maakt daarbij niet uit hoe je op je startvak bent gekomen.

Een andere speler staat op mijn startvak en ruilt met mij door een boer. Mag ik nu geslagen worden?

Nee, dat mag niet. Als je op je startvak staat mag je nooit geslagen worden. Je blokkeert iedereen. Het maakt hierbij niet uit hoe je op het startvak bent gekomen.

Krijg ik ook kaarten als ik al mijn pionnen binnen heb?

Ja, als je in een team speelt wel. Je speelt dan met de pionnen van je teammaat. Als je alleen speelt heb je gewonnen als al je pionnen binnen zijn.

Ik gooi mijn kaarten weg omdat ik niets kan. Mogen de andere spelers mijn kaarten zien?

Ja, dit moet zelfs. Iedereen moet kunnen zien welke kaarten je weggooit.

Mag ik overleggen met mijn maat als ik in een team speel?

Nee, dit mag niet tijdens het keezen. Het mag ook niet tijdens online keezen.

Waarom heb je voor Keezen met acht personen 2 spellen kaarten nodig en voor twee personen maar een half spel?

In elk spel deelt een deler 13 kaarten per persoon in 3 rondes van respectievelijk 5, 4 en 4 kaarten. Een compleet spel kaarten bestaat uit 52 kaarten. Voor een spel met 2 personen heb je dus 26 kaarten (0,5 spel) nodig en om te keezen met 8 personen 104 kaarten (2 spellen).