Het afgelopen zondagmiddag gehouden benefietconcert was een groot succes door de prachtige (éérste openbare) optredens van ‘ons eigen’ koor Alegría, olv dirigent en pianist Guy Verhelst en begeleidt door Lutgarde de Neve op cello. Ook zorgden het duo Pasión Doble (piano en cello), Marilú Fischer en Pedro Luis Cruz (tango), het gastkoor Cantares, en contactclown Tommy ervoor dat iedereen op de punt van haar/zijn stoel zittend, in de tot de nok toe gevulde zaal, kon genieten van een gevarieerd aanbod.

Marike den Dulk en haar dochter Stephanie Fletcher-Walker waren als presentatrices een ware aanwinst voor de avond.

De grootste verrassing kwam voor Alegría aan het eind. De donaties na afloop van de voorstelling, (inclusief een grote gift van de hoofdsponsor Pascual Buigues), stroomden zo ruimhartig binnen, dat wij nu voor elk centrum € 1.000,- te besteden hebben aan activiteitenmateriaal!

Hierbij bedanken wij iedereen hartelijk die vrijwillig heeft bijgedragen in de aanloop naar, tijdens en na afloop van dit benefietconcert. Het publiek was gul in zijn waardering voor de optredens als ook voor het goede doel.

PS Wij hebben zelf geen opnames kunnen laten maken daarom zijn alle foto’s en filmmateriaal  van harte welkom bij Alegría, svp mailen naar zangkooralegria@gmail.com

NVOC koor Alegría