Uitnodiging tot het bijwonen van de Algemene Leden Vergadering van de NVOC op  20 april  2017 om 15:30 uur te Arnesol

Om rechtsgeldige besluiten te kunnen nemen moet bij aanvang van de Vergadering een derde van het aantal leden aanwezig zijn.  Is dit niet het geval dan wordt een tweede vergadering belegd om 16.00 uur. Er is dan geen minimum quorum vereist.

Agenda

  1. Opening
  2. Gedenken overledenen
  3. Mededelingen
  4. Notulen van de Algemene Buitengewone Ledenvergadering  d.d. 24 -11- 2016
  5. In- en uitgegane stukken
  6. Financieel overzicht
  7. Verslag Kas commissie
  8. Toestemming om de bankmachtiging van Theo Tappen over te dragen op Rob Lem
  9. Rondvraag
  10. Sluiting