Uitnodiging tot het bijwonen van de Algemene Leden Vergadering van de  NVOC  op  28 maart  2019  om 15:30 uur te El Corregidor

Om rechtsgeldige besluiten te kunnen nemen moet bij aanvang van de Vergadering een derde van het aantal leden aanwezig zijn.  Is dit niet het geval dan wordt een tweede vergadering belegd om 16.00 uur. Er is dan geen minimum quorum vereist.

Agenda

  1. Opening
  2. Gedenken overledenen
  3. Mededelingen
  4. Notulen algemene ledenvergadering 13 december 2018
  5. In- en uitgegane stukken
  6. Financieel overzicht
  7. Verslag Kas commissie
  8. Rondvraag
  9. Bedankjes
  10. Sluiting