Ons koor zal een doorstart maken! En wel in ons clubgebouw op maandag 7 november en maandag 28 november, als kennismakings-repetities, van 10.30 uur tot 12.30 uur.

Wij hebben Peter Neeteson gevraagd of hij onze nieuwe dirigent zou willen worden en enkele repetities met ons koor te leiden, waarna wij met onze leden samen en natuurlijk met instemming van Peter, hem als onze nieuwe dirigent willen benoemen. Daarna zou het zangseizoen elke maandagmorgen kunnen worden voortgezet. De koorbijdrage is 5,- euro per persoon per keer, maar als u met uw partner komt is het 8,- euro voor u samen.

Peter speelt zijn hele leven al piano (klassiek en populair), begeleidde jarenlang koren en is ook een ervaren dirigent met meerstemmige koren. Daarnaast is hij al jaren clublid. Een aantal van onze leden was ook trouwe bezoeker van de door hem georganiseerde Momentos de Musica in zijn huis in Javea.

Wij hebben Peter de vrijheid gegeven ons repertoire te vernieuwen. Wij vroegen hem zijn visie en plannen met ons koor onder woorden te brengen:

De belangrijkste reden om enthousiast te reageren op het verzoek mij beschikbaar te stellen voor het dirigentschap, is de meerstemmigheid (sopraan, tenor, alt, bas) van dit koor en de uitdaging het repertoire kwalitatief verder uit te bouwen.

In november zal ik een voorstel voor de koorrepertoirelijst doen, waar wij in overleg in kunnen schrappen / toevoegen.

Ik zie graag alle leden en nieuwsgierigen in november op de eerste kennismakingsrepetities en zo mogelijk het aansluitend zangseizoen. Tot ziens!

Peter Neeteson

+34 634 979 620