Ons koor zal een doorstart maken vanaf oktober dit jaar; nadere mededelingen volgen.

Wij hebben Peter Neeteson gevraagd of hij onze nieuwe dirigent zou willen worden en in oktober enkele repetities met ons koor te leiden, waarbij wij met onze leden samen de definitieve beslissing nemen om Peter als onze nieuwe dirigent te benoemen.

Peter speelt zijn hele leven al piano (klassiek en populair), begeleidde jarenlang koren en is ook een ervaren dirigent met meerstemmige koren. Daarnaast is hij al jaren clublid. Een aantal van onze leden waren ook trouwe bezoekers van de door hem georganiseerde Momentos de Musica in zijn huis in Javea.

Wij hebben Peter de vrijheid gegeven ons repertoire te vernieuwen. Wij vroegen hem zijn visie en plannen met ons koor onder woorden te brengen:

De belangrijkste reden om enthousiast te reageren op het verzoek mij beschikbaar te stellen voor het dirigentschap, is de meerstemmigheid (sopraan, tenor, alt, bas) van dit koor en de uitdaging het repertoire kwalitatief verder uit te bouwen.

In oktober zal ik een voorstel voor de koorrepertoirelijst doen, waar wij in overleg in kunnen schrappen / toevoegen.

Ik zie graag alle leden en nieuwsgierigen in oktober op de eerste kennismakingsrepetitie en zo mogelijk het aansluitend zangseizoen (ntb). Ik wens u een prettig zomerreces toe.

Peter Neeteson
+34 634 979 620