Op vrijdag 17 november heeft er in het clubgebouw van de NVOC de gezamenlijke “Herfst” bridgedrive plaatsgevonden tussen/met de bridgers van de NVOC en de bridgers van de Nederlandse Club uit Jávea.

De opkomst was overweldigend, maar liefst 30 bridgeparen hadden zich aangemeld voor deze bridgedrive. Er werd gespeeld in twee lijnen die door de wedstrijdleiding, die in de vertrouwde en deskundige handen was van onze onvolprezen Frans van de Steenoven, was samengesteld. Om alle tafels op zo’n manier te plaatsen dat er ongestoord kon worden gebridged, was een kleine verbouwing van het clubgebouw noodzakelijk. Gelukkig is er dan een aantal mensen bereid om dit voor de aanvang van de bridgedrive mogelijk te maken.

Nadat iedereen welkom was geheten, en dan in het bijzonder onze gasten uit Javea, kon worden gestart met bridgen. Dit was niet aan dovemansoren gezegd en iedereen ging vol goede moed en vertrouwen de strijd aan. Er werd naar hartenlust geboden om een zo goed mogelijk contract uit te bieden en vervolgens werden de hersens gepijnigd om het uiteindelijke geboden contract ook daadwerkelijk te realiseren. Vanzelfsprekend dat het “vijandige” bridgepaar er alles aan deed om het contract down te spelen. Voor elke ronde, van de totaal 6, van 4 spellen was een half uur uitgetrokken.

Alle bridgers verdienen een groot compliment want, en dat gebeurt echt niet vaak, elke ronde is binnen de tijd gespeeld. Chapeau!!!

Tijdens het bridgen is ervoor gezorgd dat ook de innerlijke mens niet vergeten werd. Door het keuken-/barteam, bestaande uit Henk en Netty Moes en Elsbeth van Putten, werd er tijdens het bridgen de bestelling van de drankjes opgenomen en uitgeserveerd alsook de bitterballen en frikandellen die door Henk in de keuken goudbruin werden gebakken. Deze vonden onder de bridgers gretig aftrek.

Een speciale vermelding verdient de heerlijke hartige hap die Marion van Loon thuis had bereid. Ook deze kon onder alle bridgers de juiste weg naar de maag vinden.

Zoals bij elke bridgedrive wordt er gestreden om de prijzen. The English Butcher was bereid gevonden om twee tegoedbonnen van € 10,00 ter beschikking te stellen. Naast de prijzen is het natuurlijk de eeuwige roem die ook altijd heel belangrijk is. Deze viel uiteindelijk ten deel aan het bridgepaar dat reeds jaren bij de NVOC actief is i.c. Paul en Els van Halteren. Zij ontvingen hiervoor van de overige deelnemers een luid applaus.

Nadat alle prijzen waren vergeven en ook een dankwoord was uitgesproken door Dick Bart namens de NCJ bleef het nog een tijdje onrustig in het clubgebouw waar velen nog onder het genot van een drankje bleven napraten.

De afspraak met de NCJ voor 2024 is alweer gemaakt. We starten dan met de Paasdrive in Jávea.

Tenslotte wil ik iedereen bedanken die zijn/haar steen(tje) heeft bijgedragen om deze bridgedrive tot een succes te maken.

Max van Putten

 

 


 

Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo