Eerst en vooral een rechtzetting : Het Keezen en Klaverjassen is niet begonnen op 7 september maar begint aanvang oktober. Jullie worden per mail verwittigd.

Er hebben zich al 36 clubleden enthousiast gemeld, persoonlijk en per mail op nvoc.coravanloon@gmail.com om weer te willen gaan zingen. Op 7 oktober was een kennismaking gepland voor de koordirigente met enkele bestuursleden. Er zal daarna een mail met informatie worden rondgestuurd. Op maandag 11 oktober zal de kennismaking met het koor en de eerste repetitie starten, in het clubgebouw van 10.45 uur tot 13.15 uur. Er is koffie vooraf, en tijdens de pauze.

Wie geinteresseerd is in schaken en dammen kan zich aanmelden bij nvoc.fuchtenaloys@gmail.com. Elke eerste donderdag van de maand in het clubgebouw om 14.00 uur.

Voor Yoga moet nog een en ander geregeld worden. Heb je belangstelling graag mail naar nvco.nicolelesire@gmail.com.

Ook een BBQ staat in de planning. Voorlopige datum 17 oktober.. Later meer info

Verder komt er nog een Algeme Ledenvergadering begin november en denken we ook al aan Sinterklaas en de Kerst- en Nieuwjaarsactiviteiten.

Heeft iemand van jullie interesse deel te nemen in een organisatie of activiteit of wil nog iets meer weten: alle mail is welkom op nvoc.evenementen@gmail.com.

Artikels voor onze nieuwsbrief zijn ook welkom : redactie@nvoc-delagelanden.com

Met vriendelijke groeten,
De evenementencommissie