Hierbij nodigen wij u van harte uit voor de Algemene Ledenvergadering in ons clubgebouw op donderdag 17 november a.s. om 15.00 uur.

De agenda is als volgt:

  1. Opening
  2. Gedenken overledenen
  3. Mededelingen
  4. Notulen ALV d.d. 17 maart 2022 (zie de Ledenpagina op de website)
  5. In- en uitgegane stukken
  6. Begroting 2023 (wordt tijdens de vergadering toegelicht door Arlette)
  7. Verhoging lidmaatschap per 1 januari 2023
  8. Bestuurssamenstelling
  9. Rondvraag
  10. Sluiting

 

Tot ziens!

Het Bestuur