Er is al druk onderhandeld met Sinterklaas door Nicole en Aloys. Gelukkig hebben we de Heilige Man toch kunnen strikken net voor zijn vertrek naar de noordelijke landen. De Sint heeft toegestemd ons te bezoeken in het clubhuis van de NVOC op donderdagnamiddag  2 december vanaf 17.30 H.

Hij heeft ons ook het volgende gevraagd: Zijne Heiligheid zou het leuk vinden om kleine of grote geschenkjes uit te delen aan de leden die hierom vragen. Hij wil het wat intiemer doen als bij zijn vorige bezoek, dus zal hij je persoonlijk komen opzoeken.

Wil je een geschenk(je) aan een vriend, geliefde, partner, man of vrouw laten overhandigen zal de Sint dat met stijl doen. Hij zou het ook leuk vinden moest er een klein gedichtje of briefje bij zitten zodat hij dit kan voorlezen.

Vermits de post hier niet steeds goed werkt heeft hij gevraagd een bericht te sturen naar : nvoc.evenementen@gmail.com. Graag alle nodige inlichtingen bijvoegen : naam gulle gever, naam van wie het geschenk krijgt, telefoon , mail of whatsapp.

De Sint hoopt vele reacties te krijgen want zo heeft Hij me reeds laten weten dat Hij best ook wel de “Duvel” lust die wij schenken. Dus lieve leden, graag zo snel mogelijk jullie berichtjes aan evenementen of de gastdames op donderdag.

Evenementencommissie

Nicole en Aloys