Gebruikers van Arnesol,

Wij hebben in ons clubgebouw Arnesol een intensieve bezetting en gebruik door verschillende commissies en clubs, zoals de Zang, Bridge, Klaverjas, Mode Op Maat, Schilderen en meer.

Helaas komt het de laatste tijd steeds vaker voor dat de bar en de keuken, na gebruik, niet schoon worden achtergelaten.

Glazen, kopjes en flesjes worden niet opgeruimd zodat een volgende gebruiker de bar vuil en vies aantreft en dat is heel vervelend.

Nog erger is het natuurlijk als dat ook gebeurt in de keuken. In de keuken is hygiëne zeer belangrijk en indien hier niet zorgvuldig mee wordt omgegaan kunnen er zelfs voedselvergiftigingen optreden.

Verschillende malen ben ik aangesproken op het vuil achterlaten van bar en keuken en ik kan jullie vertellen dat mij dat diep heeft geraakt!

Ik ben het aanspreekpunt voor de Horeca, maar elke gebruiker is verantwoordelijk voor de staat van keuken en bar en het achterlaten hiervan. Ik verzoek iedereen dan ook vriendelijk, maar wel dringend de genoemde zaken beter te gaan schoonhouden.
Op 11 november vanaf 10.00 uur hebben we weer een schoonmaak-ochtend, iedereen is daarvoor welkom.

Met vriendelijke groeten,

Peter van Bloppoel