Vanaf heden is de club *NVOC Moraira” Chequi beveiligd.

Deze SOS-toets, die reeds wordt gebruikt door talrijke Nederlanders verblijvend in Spanje, is vanaf heden ook ter beschikking gesteld aan ons clublokaal door Chequi, het bedrijf die deze alarmsystemen installeert.

lndien er zich vanaf heden iets voordoet in de club, met eender welk lid aanwezig op dat moment in ons clublokaal, en er moet dringende hulp ingeroepen worden moet men enkel op de SoS-toets drukken en onmiddellijk wordt deze telefonisch verbonden met de Chequi alarmcentrale.

Door de ingebouwde geo-lokalisatie weet de Chequi operator onmiddellijk waar zich het ongeval voordoet en in een minimum van tijd worden de huldiensten gewaarschuwd zonder onnodig tijd te verliezen met het bellen naar de 112.

Chequi heeft een akkoord gesloten met de private hospitalen dat zij iedereen zullen opnemen en indien de opgenomen persoon niet beschikt over de juiste zargverzekering wordt deze gestabiliseerd en overgebracht naar het juiste hospitaal zonder enige kosten voor de Op deze manier kan Chequi steeds de dichtstbijziinde ziekenwagen sturen om de opname nog vlugger te laten verlopen.

Het bestuur van de Club dankt Chequi voor het gratis ter beschikking stellen van de SOStoets en voor de leden die d¡t uiterst aan te bevelen alarmsysteem, met ingebouwd val-alarm, ook persoonlijk willen aanschaffen kunnen terecht op het telefoonnummer 646.188.598

Op donderdag 18 oktober om 16.15 H geeft de Heer Rudi Meyers een presentatie in ons clubhuis.

Aanmelding niet verplicht, maar indien mogelijk wel graag een mailtje naar nvoc.evenementen@gmail.com