Beste leden van onze Nederlands-Vlaamse Ontspanningsclub De Lage Landen,

Zoals u allen weet was het voor ons als bestuur op 11 maart erg moeilijk en pijnlijk om de beslissing te nemen om al onze activiteiten te moeten stoppen en niet te weten hoe lang e.e.a zou gaan duren. Spanje heeft op zaterdag 14 maart de noodtoestand afgekondigd die op zondag 15 maart is ingegaan met zeer drastische maatregelen. Voor heel veel mensen was dat in het begin nog wel te overzien, maar niet de mogelijkheid te hebben van fysiek contact wordt toch al wel veel zwaarder na zo´n ruim drie weken, en zeker voor de alleenstaanden onder ons.

Onze redactie heeft een nieuwe rubriek op onze website, www.nvoc-delagelanden.com gestart onder de naam actualiteiten. Daar hebben zij berichten geplaatst over de genomen maatregelen, informatie over noodnummers en het verlengen van recepten, en dergelijke zaken. Nog niet gezien? kijk er alstublieft eens naar op onze site. Tevens staat daar de Nieuwsbrief van april digitaal (klik op het blokje linksboven en kies “nieuwsbrief”). Op de oproep om iets te delen met de andere clubleden, werd onmiddellijk gereageerd door het insturen van stukjes met foto’s over diverse onderwerpen. Dit om contact met elkaar te houden, ervaringen uit te wisselen en ter bemoediging.

Wat wel jammer is, is dat wij ons als bestuur niet kunnen houden aan de verplichting van het houden van de Algemene Leden Vergadering die gepland was op 16 april. Maar in de statuten staat de verplichting om eenmaal per jaar een ALV te houden, dus hopen we dat die in november door kan gaan met de gebruikelijke onderwerpen.

Ons heeft van de ambassade een bericht bereikt omtrent wat er aan aanpassingen mogelijkerwijs zal kunnen gerealiseerd worden en hoe we uit deze periode van lock down kunnen komen. Het is duidelijk dat terugkeer naar een normaal leven nog ver weg is. Zolang er geen vaccin is, zullen we een ander leefpatroon moeten hebben dan voorheen, geven experts aan. In bepaalde sectoren waar veel mensen bij elkaar komen (bijvoorbeeld ook onze ontspanningsclub) zullen we wat later open gaan dan bedrijven en winkels etc.

Ons grootste probleem blijft natuurlijk dat wij onze leden niet meer live kunnen en of mogen ontmoeten op de zeer korte termijn. We zullen nog een tijd extra voorzichtig moeten zijn met kwetsbare groepen zoals ouderen, waar wij vrijwel allemaal toe behoren. Deze noodtoestand zou in feite op 30 maart eindigen maar deze werd verlengd tot 12 april en bij een tweede verlenging tot tenminste 26 april.

Ik wil u graag namens het bestuur een fijn en zonnig Pasen wensen en hopelijk tot snel weer in ons prachtige Nederlandse-Vlaamse Clubgebouw El Corregidor….en als je denkt dat je eigenlijk niet blij bent met je leven, herinner je je er dan aan dat er wel degelijk iemand is die blij is dat je er wel bent.

Uw Voorzitter,

Robert Lem