Natuurlijk hebben we ons allen zeer verheugd op het TONEEL waar diverse leden veel energie in hebben gestoken.  Helaas,  ons werd met klem geadviseerd om de voorstellingen op 13 en 14 maart vanwege het Corona virus  tot nader order NIET DOOR TE LATEN GAAN. De kaartjes blijven geldig.

Eveneens gaat, in verband met het Corona virus, de BRIDGE van zowel de maandagavond als de vrijdagmiddag voorlopig NIET DOOR.

Ook deze zondag gaat de BERGSTAPPERS PLUS NIET DOOR.

 

Het Bestuur