De voorbereidingen zijn in volle gang….. voor bijna alle clubactiviteiten wordt een stand bedacht….  er wordt nagedacht over lekkers….. er zijn posters opgehangen bij diverse restaurants, wachtkamers, openbare plekken etc. in de omgeving om bekendheid te geven aan onze open dag en er komt een advertentie in “Hallo”.

Wat is het doel? We willen meer bekendheid geven aan onze club om Nederlands- en Vlaamssprekenden de gelegenheid te geven eens naar ons clubgebouw te komen, te zien en te horen wat de activiteiten inhouden, ze warm te maken om eens mee te doen en dan zou het mooi zijn als zij lid willen worden.

Daarnaast is het een goede gelegenheid voor clubleden eens opnieuw te kijken wat er allemaal aan activiteiten mogelijk is, en wellicht iets anders te proberen.

Ook onze trouwe adverteerders in onze Nieuwsbrief hebben de gelegenheid hun informatie te geven en producten te tonen.

We hebben deze open dag speciaal op donderdagmiddag gepland zodat men gemakkelijk wat eerder kan komen voor de wekelijkse clubborrel en kan zien hoe leuk het eruit ziet met al die informatiestandjes.

We zouden het heel erg op prijs stellen als clubleden de poster verder willen verspreiden. Robert kan voor extra exemplaren zorgen, en we zullen in het clubgebouw een stapeltje neerleggen.

Graag rekenen we op een grote opkomst van onze clubleden zodat de belangstellenden die op de open dag voor het eerst ons gebouw binnenlopen een levendige indruk krijgen en nu of later ook lid willen worden.

Dus graag tot ziens op 12 maart!

Namens het bestuur,

Cora van Loon