“COVID-19 patiënten kunnen na een IC opname een multidisciplinair revalidatieprogramma op maat volgen bij revalidatiecentrum Medifit in Moraira”.

De patiënten die op de Intensive Care opgenomen zijn geweest, krijgen vaak te maken met het Post Intensive Care Syndroom (PICS). Hierdoor ontstaat met name respiratoire problematiek, verminderd fysiek functioneren, psychische en cognitieve stoornissen, zowel in de acute als in de herstelfase. Echter zullen pulmonale problematiek en psychologische cognitieve morbiditeit naar verwachting een grotere rol spelen binnen de COVID19 groep.

Deze IC-gerelateerde restverschijnselen leiden tot langdurige beperkingen in het dagelijks functioneren en verminderde kwaliteit van leven. In verschillende studies worden spierzwakte, pijn, cognitieve stoornissen, delirium, angst, depressie en posttraumatische stress stoornissen genoemd als directe gevolgen van de kritieke ziekte (critical illness) (Herridge et al 2011, Needham et al 2012). Verworven spierzwakte is een van de meest in het oog springende gevolg. De oorzaak van deze spierzwakte kan zowel in de spier (critical illness polymyopathy) als in de zenuw (critical illness polyneuropathy) liggen. Deze spierzwakte heeft nadelige gevolgen voor het ontwennen van de beademing en het herstel op korte en lange termijn.

De COVID-19 groep heeft in vergelijking met de gemiddelde PICS-revalidant meer kans op blijvende longschade (o.a. restrictief longlijden bij respiratoire spierzwakte en alveolitis, longfibrose). Tevens heeft men vaak meer en langduriger te kampen met overmatige psychosociale stress (met grote kans op psychiatrische morbiditeit).

Bij revalidatie van COVID-19 is de spierzwakte en verbeteren van het fysiek functioneren een van de belangrijkste aangrijpingspunten. Dit samen met het verbeteren van cardiopulmonair functioneren en het ondersteunen van de ademhaling. Hiernaast is het verbeteren van het cognitief functioneren, vertrouwen in herstel, verminderen van angst en verkleinen van de kans op complicaties belangrijk.

Medifit heeft in samenwerking met andere noord europese revalidatiecentra en gespecialiseerde longcentra een behandelprotocol gemaakt voor het revalideren van COVID-19 met PICS-syndroom. Echter behandelen wij ook COVID-19 patiënten met restklachten die niet op de IC zijn verbleven. Het COVID-19 revalidatieprogramma is een 4 tot 8 weken multidisciplinair klinisch programma, onder leiding van een revalidatie- en een longarts. Het behandelteam bestaat uit een team van 30 professionals waaronder fysiotherapeuten, ergotherapeuten, bewegingsagogen, verpleegkundigen, psychologen, psychotherapeuten, artsen en cardioloog.

Patiënten kunnen deelnemen 2 weken nadat ze COVID-19 negatief zijn getest.


Revalidatiecentrum Medifit in Moraira biedt al meer dan 20 jaar en klinische revalidatie voor; orthopedische-, neurologische- en longpatiënten (COPD).

Medifit is een Multidisciplinair therapie- en revalidatiecentrum met ervaren artsen, specialisten en therapeuten. Het Revalidatiecentrum beschikt over revalidatiezalen met de meest geavanceerde revalidatie apparatuur waarop gewerkt wordt met de meest recente behandelprotocollen.

Er vindt voor aanvang van de revalidatie een uitgebreid medisch onderzoek plaats, waarin de lichamelijke belastbaarheid wordt bepaald. Na overleg met de arts en/of specialist wordt er besloten wat de beste behandeling is, aangepast aan de fysieke situatie. Men kan intern of poliklinisch aan het therapie en/of revalidatieprogramma deelnemen.

Optioneel verblijf: Het verblijf tijdens de revalidatie periode is in een luxe en aangepast appartement met volpension en verpleging.


 

Revalidatiecentrum Medifit is op 25 mei 2019 bekroond met een prijs, door de “Academy of Health Sciences Ramón y Cajal”, als erkenning voor onze professionele deskundigheid in de revalidatiegeneeskunde en innoverend multidisciplinair revalidatiecentrum met geavanceerde individueel gerichte behandelprogramma´s.

Voor meer informatie kunt u kijken op de website www.medifitreha.com , mailen naar info@medifitreha.com

of telefonisch contact opnemen met Dhr. Miguel Martorell Schonenberg +34 609 197 119