Namens het bestuur van de Nederlandse-Vlaamse ontspanningsclub heet ik U allen van harte welkom op deze nieuwjaarsbijeenkomst.

Na een spetterend, zeg maar toch wel ietwat rillend begin van het nieuwjaar deze middag zijn we hier om het begin van het nieuwjaar 2020 bij onze club te vieren, zo kort na de jaarwisseling, en niet te vergeten de duik, die na 40 jaren in El Portet nu gewoon in Moraira plaats vond, is er even een moment waarin we terugkijken naar het jaar dat we achter ons laten.

In de eerste plaats gaan onze gedachten daarbij uit naar die leden, die ons dit jaar ontvallen zijn, want juist bij dit soort festiviteiten, als kerst en nieuwjaar is dat nog duidelijk voor een ieder.

Onze Koos Venekamp was jarenlang, ook vorig jaar echt aanwezig bij de nieuwjaarsduik, helaas vrijdag de 21ste december j.l. moesten we afscheid van hem nemen. Twanny, jouw vader, was voor ons een zeer speciaal mens, erg vriendelijk, en een zeer actief mens, want tot nog geen drie maanden geleden tenniste hij nog graag op onze club. Hij vertelde mij bij het laatste ziekenhuisbezoek dat hij er over dacht zijn functie als vice-voorzitter per 1 mei te willen neerleggen. Een pracht mens voor onze club waar hij als voorzitter en vele jaren als lid van het bestuur actief was wij zullen hem bij onze tennisclub en zeker bij de etentjes na die gezellige wedstrijden gaan missen. Ik vraag aan u allen 1 minuut stilte te houden om alle overleden van afgelopen jaar te herdenken.

Alweer een jaar voorbij. Het lijkt alsof het steeds sneller gaat, tenminste dat gevoel hebben we toch. Het lijkt pas geleden dat we hier stonden met een glas en keken naar een jaar 2019. Ik wil verder graag beginnen met een paar woorden te wijden aan de inzet van al onze vrijwilligers het afgelopen jaar. Vrijwilligers zijn onmisbaar voor het goed functioneren van een club als de Nederlandse-Vlaamse onstspanningsclub. Hun inzet wordt soms als normaal ervaren, maar dat is het natuurlijk zeker niet, ik denk in het bijzonder aan het enthousiasme van onze keuken en bardienst, het meer dan geweldige koor en alle hoofden van de bridge, kaart- en keezavonden, de golfclub, de tennis, de bieb, JustUs, de naai- en schilderclub, al die wandel- en andere buitenactiviteiten, de speciale middag- en avonden met de film en muziek matines, de biljarters en petanque, het is gewoon veel te veel om op te noemen.

Ik kom vaak door de week hier en ik kan een ieder verzekeren, dat er heel wat gebeurt om onze accommodatie tiptop te houden en gelukkig gebeurt dat altijd in een geweldige sfeer, mede ook door de leden van het interieur die zo hun best doen er een gezellig onderkomen van te maken en te houden.

De NVOC is een levendige club met een zeer boeiend en bloeiend verenigingsleven. Onze NVOC maakt een redelijke groei door met het ledenaantal van 480 en dat is erg fijn om dit geheel in stand te houden. Tegen alle vrijwilligers wil ik uit de grond van mijn hart zeggen: jullie zijn fantastisch en jullie zijn de hoekstenen als ook de ruggengraat van onze Nederlands-Vlaamse ontspanningsclub De Lage Landen!

Ook het bestuur bestaat uit vrijwilligers en ik kan u zeggen, en daar ben ik echt erg blij mee, dat we de beschikking hebben over een volledig en verjongd maar zeker enthousiast bestuur. Kortom, mede door het vorige bestuur hebben wij de club op orde, we zijn lekker stabiel en financieel gezond. Ten slotte onze dank aan de adverteerders, die zijn erg belangrijk voor ons clubblad en site., wij willen die dan ook bedanken voor hun bijdrage.

Onze toekomst: 2020

We zitten als NVOC Club in een mooie periode. Verhogingen zijn daarom op korte termijn niet echt nodig of noodzakelijk, het bestuur heeft er alle vertrouwen in dat we naar een mooi en goed jaar 2020 mogen uitzien. Plezier en ontspanning is voor ons als club erg belangrijk en de reden dat we hier bij elkander zijn.

Ik heb het al veel vaker genoemd, de vrijwilligers zijn de ruggengraat van onze vereniging en daar moeten we heel zuinig op zijn, dus als u eens benaderd wordt voor het helpen bij een activiteit bedenk dan dat vele handen licht werk maken en dat het op die manier erg leuk is voor eenieder.

Beste leden, bestuur en zeker de vrijwilligers, ik ga afronden. Ontspannen hier en buiten onze club is een geweldige prettige uitlaatklep, maar dan wel op de goede manier. Ik hoop dat wij als NVOC De Lage Landen het ontzettend fijn hier in Spanje mogen hebben. Toch nog even een speciale dank aan al die mensen die vandaag alles hebben verzorgd, de oliebollen door Jaques Smit, Cora en Jan van Loon, de choco met wat erin, door Coral en Marion, de cava en de erwtensoep door Peter van Bloppoel en Piet de Rot en Jaques Smit, en de vele vrijwillgers daar omheen opbouw, transport, uitschenken en schoonmaak etc.

Rest mij om het glas te heffen en iedereen het allerbeste voor 2020 te wensen en hopen op een mooi en gezond verenigingsjaar!

Robert Lem