Op de laatste bijeenkomst met de Burgemeester onlangs in Espai la Senieta, werd als eerste punt door hem met klem gemeld, dat er nog steeds veel buitenlanders zijn die zich niet hebben laten opnemen in het PADRON. Hij benadrukte nog eens het belang daarvan voor elke gemeente. Het bedrag dat Madrid uitkeert, is per ingeschrevene. Wie er niet in staat onthoudt de gemeente geld dat anders voor allerlei voorzieningen gebruikt zou kunnen worden.

Misschien zijn mensen bang dat inschrijving financiële of fiscale gevolgen zou kunnen hebben. De Burgemeester zei met klem, dat dit absoluut niet het geval is. Mocht U nog niet ingeschreven staan of mocht de inschrijving langer dan 2 jaar zijn geleden (het geldt telkens voor 2 jaar) laat U zich dan alstublieft inschrijven. U helpt de gemeenschap als geheel ermee verder!