Op 27 augustus overleed Ruud Kerkhoven (1940–2012).

In de ruim 10 jaar dat hij lid van de NVOC is geweest heeft hij veel vrienden gemaakt. Hij was een echte Bourgondiër die wist te genieten van wat het leven te bieden heeft. Met humor maar ook met zin voor realiteit benaderde hij datgeen wat op zijn pad kwam.

Wij allen zijn Ruud erkentelijk voor zijn bijdragen aan de club. Hij gaf zijn tijd door in het Bestuur te gaan zitten. Op donderdag bezocht hij, met Anna, zo vaak mogelijk de clubmiddag. Dan droeg hij niet alleen bij aan de gezelligheid door zijn aanwezigheid maar ook door het leveren van hand- en spandiensten op allerlei gebied. Naast het verorberen van heel wat harinkjes, maakte hij er ook heel wat schoon voor anderen. Hij verzorgde barbecues, nam ongevraagd leeg goed mee voor de glasbak, was een van de barvrijwilligers, om maar een paar dingen te noemen. Dit werd door Ruud allemaal heel vanzelfsprekend gevonden en zo, zonder dat anderen dat in de gaten hadden, droeg hij bij aan het creëren van een positieve sfeer.

In de laatste fase van zijn leven heeft Ruud ons ook nog getoond wat het gezegde betekent ‘levensmoed is stervensmoed’. Heel hartelijk bedankt, Ruud, voor wie je was en we zullen je missen. Wij wensen Anna heel veel sterkte toe.