Toen wij zo’n 33 jaar geleden in Moraira kwamen wonen werden we lid van de NVOC omdat dat de enige manier was om enig vertier te hebben in een nog televisieloos tijdperk ! Daar ontmoetten we  Kees den Dulk,  die in Nederland werkzaam was in de haringvisserij. Toen die visserij door de overheid onmogelijk werd gemaakt emigreerde Kees naar Spanje. Maar, nog te jong om met pensioen te gaan, probeerde hij Spanjaarden over te halen door hem geïmporteerde haring en bitterballen te kopen. Na een aantal jaren bleek die importmarkt toch te weerbarstig, Spanjaarden hadden toch andere voorkeuren waardoor Kees deze activiteit moest opgeven.

Kees bleek ook een gedreven animator,  bij alle clubfeestjes was hij er met zijn zang en gitaar.

Waar we Kees ook goed leerden kennen was op de Jaarvergaderingen van de NVOC. Hij ging vaak stevig in debat met het bestuur, maar, aan het eind van de vergadering bood hij elke keer het voltallige bestuur een borrel aan.

Jaren later was hij zelf nog enige tijd voorzitter van de NVOC. Kees was ook actief in de AOW club, in de wandelgangen ook wel de “Pettenclub” genoemd.  Hij werd nooit benoemd maar wel automatisch voorzitter van deze club.

Ook aan de lokale politiek leverde hij een bijdrage. Samen met andere NVOC leden maakten we ons jaren geleden met succes sterk om  José Giscar gekozen te krijgen als Burgemeester van Teulada/Moraira.

Met de lokale vissers had Kees goed contact en hij haalde zelfs Juan de Visser (zoals wij hem noemden) naar Nederland om hem te laten zien hoe het vissen in Nederland ging.

Helaas ging het de laatste 2 jaar bergaf met zijn gezondheid. Na verblijf in het Alzheimer-centrum en IMED verzorgingshuis kwam het einde op 22 jan waarna we op 27 jan afscheid moesten nemen van Kees tijdens een zeer druk bezochte uitvaart en begrafenis.

We verliezen met Kees een markante persoonlijkheid die veel betekend heeft voor iedereen die hem kende.

Hein van Noesel