Op 6 oktober jl. is onze gedenkwaardige ex-voorzitter Joost Schröder, op 79-jarige leeftijd, vredig ingeslapen in het bijzijn van zijn vrouw Trix, de kinderen en kleinkinderen. In stilte hebben zij afscheid genomen. Op de kennisgeving stond een gezegde van de Franse filosoof en toneelschrijver Gabriel Marcel:

Iemand liefhebben is hem zeggen: ‘Jij, jij zult nooit sterven’

Joost was een zeer bezielende voorzitter, die als een soort motor de leden van de club voortstuwde om enthousiast te blijven en dat gebeurde dan ook . De club was zijn ‘Alles’ en hij heeft dan ook bijna al zijn tijd daarin nuttig gemaakt. Zijn toespraken bedacht hij vrijwel altijd als hij in het bad zat. Hij zei dat ook vaak bij de aanvang van zijn soms zeer goede speeches, die altijd een stimulerende strekking hadden, om toch maar een goed lid van onze ‘Lage Landen club’ te blijven en je steentje bij te dragen. Wij, die hem hebben meegemaakt, gedenken hem met grote waardering en wensen zijn vrouw Trix, die hem altijd met toewijding ter zijde stond, veel sterkte in de komende tijd.