Op 26 maart jl. is op 75-jarige leeftijd Huub Toebes na een lange strijd overleden. Huub hebben wij leren kennen als een bescheiden, altijd goed gehumeurde man.  Samen met  zijn vrouw Cara vormde hij een enthousiast bridgekoppel. Tot enkele jaren geleden was Huub ook regelmatig te vinden op de golfbaan.

Wij zullen hem missen en wensen Cara en haar familie veel sterkte toe.