Op woensdag 23 april jl. overleed ons vroegere clublid Ab Groenendijk. Voor Lida en mij was dit een niet geheel onverwacht bericht, het gebeurde terwijl wij per vliegtuig onderweg waren naar Spanje. Wij hebben Ab enige dagen ervoor nog bezocht in het verpleeghuis in Zierikzee en hebben toen afscheid van hem genomen. Hij was al langere tijd ziek, zijn nieren lieten hem in de steek met alle gevolgen van dien.

Lida en ik hebben Ab en zijn vrouw Jurjo leren kennen in 1962 toen wij buren werden in de Talingstraat in Papendrecht. Wij hebben samen veel beleefd. Vele diepgaande gesprekken gehad, samen muziek gemaakt, er op uit getrokken en vele feestjes georganiseerd. We zijn dikke vrienden geworden. Ab was een bijzonder mens. Hij speelde niet onverdienstelijk piano, was leraar biologie en gaf les op de havenvakschool in Rotterdam. Schreef leerboeken biologie die op scholen werden gebruikt, schreef diverse gedichten en onder het pseudoniem “Albert Donk” werden verschillende gedichtenbundels uitgegeven. Ab was vooral een aardig mens die beschikte over een goede dosis humor, alhoewel hij de dingen ook wel eens wat somber inzag. Zij kochten eind jaren 70 ook een huis op de Cumbre del Sol en hebben vele jaren met plezier in Spanje vertoefd. Ab is 79 jaar geworden. Wij wensen Jurjo en haar zoon Jurjen en zijn vrouw Nella sterkte om dit verlies te dragen.