Heden ontvingen wij het droeve bericht van het overlijden op 25 juni van Anke Rengers. Wij wensen familie en bekenden heel veel sterkte in de komende tijd.

Van de familie Rengers ontvingen wij een dankbetuiging voor alle steun en belangstelling, die zij van u heeft ontvangen naar aanleiding van het overlijden van Anke Rengers. Begin mei wordt Anke’s as uitgestrooid op de Montgó in Jávea. Wie in de gelegenheid is en het aandurft is daarbij van harte welkom. Zie verder de bijbehorende kaart op prikbord in ons clubgebouw.

De redactie, november 2008